Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

Hazet controleert en actualiseert voordurend de informatie op haar wesbite. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de gegevens in de tussentijd gewijzigd zijn. Een aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie kan daarom niet worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor alle andere websites waarnaar via hyperlinks wordt verwezen. Hazet is niet verantwoordelijke voor de inhoud van websites die via een dergelijke verbinding worden opgeroepen.

Bovendien behoudt Hazet zich het recht voor om wijzigingen of aanvullingen op de verstrekt informatie aan te brengen.