Privacy

Privacy

Wij zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit bij ons. U kunt deze website van Hazet in principe gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien een betrokkene via onze website echter gebruik wil maken van specifieke bedrijfsdiensten, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is, verkrijgen we in het algemeen de toestemming van de betrokkenen.

De verwerking van persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkenen, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de land specifieke gegevensbescherming regelgeving van toepassing op Hazet. Door middel van deze gegevensverklaring wil ons bedrijf u informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gevensverklaring geïnformeerd over de rechten die hen toekomen.

Hazet heeft als voor de verwerking verantwoordelijke tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Desalniettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen veiligheidslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze redenen staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.