Supply chain en producten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Hazet neemt haar verantwoordelijkheid om deze 3P’s te implementeren in ons bestaande systeem.

Er zal een goede balans gevonden moeten worden tussen werkgeverschap, het omgaan met je klanten en het blijven leveren van kwaliteit. Door MVO in ons huidige systeem in te voeren zend Hazet een positief signaal uit naar de eigen medewerkers en naar de samenleving in het geheel. Het is onze bedoeling om voortdurend ons MVO beleid te verbeteren.

MVO en succesvol zaken doen kunnen prima samengaan. Wij nemen het milieu, de omgeving en de toekomst serieus. Grondstoffen zijn schaars, dus op lange termijn wordt het zelfs noodzaak om duurzaam te ondernemen. Bovendien zorgt aandacht voor MVO vaak voor kostenbesparing, en wordt de onderneming nog efficiënter en innovatiever.

 

Normen voor kwaliteit, sociale kwesties, milieu en arbeidsveiligheid

Efficiënt omgaan met hulpbronnen is onze kerncompetentie. We gebruiken deze mogelijkheid om de duurzaamheid van onze producten en onze toeleveringsketens te vergroten.

Consumenten zijn tegenwoordig kritisch. Ze stellen nu meer vragen voordat ze kopen dan vroeger. Wat ze willen weten is: waar is het product vervaardigd, door wie en onder welke omstandigheden? Van welk materiaal is het gemaakt? En kan het achteraf worden gerecycled? Hoe efficiënt werkt de machine? Kärcher neemt deze consumentenbelangen serieus, reageert op vragen en heeft de juiste antwoorden.

We stellen ook vragen aan onze leveranciers. Kwaliteits-, sociale, milieu- en arbeidsveiligheidsnormen worden gecontroleerd in jaarlijkse audits. We eisen van onze leveranciers dat ze zich houden aan onze nalevingsregels en onze gedragscode.

 

Wat maakt onze producten duurzaam

Geproduceerd met lage emissies, ecologisch bewuste materiaalkeuze, energiebesparend en waterbesparend gebruik – producten voor reiniging en onderhoud moeten op veel manieren duurzaam zijn. Daarom omvat verantwoordelijk gedrag bij Kärcher de machineontwikkeling en de productie- en toeleveringsketen tot en met de correcte afvoer – en eindigt dus niet bij onze fabriekspoorten.

Duurzame reinigingsmiddelen: van concept tot productie

Tegenwoordig moeten wasmiddelen aan veel eisen voldoen. Ecologisch duurzame procesoplossingen worden steeds belangrijker. Kärcher gaat deze uitdaging aan in de nieuwe chemische en testlaboratoria op de site in Winnenden. Een overzicht van de ontwikkeling van duurzame wasmiddelen.

Cleaning on Demand: efficiënt, zuinig, duurzaam

Op behoeften gebaseerde reiniging is bedoeld om te voorkomen dat er onnodig tijd en geld wordt besteed. Een vermindering van de werkuren met één procent in een gemiddelde kantoorruimte kan 194.000 kWh elektriciteit, 4.576.000 liter water en 46.000 liter schoonmaakmiddelen besparen. Op deze manier combineert Cleaning on Demand kosteneffectiviteit en duurzaamheid.